Інформація для споживача

Додаткова інформація на виконання вимог частини 1, 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання 

Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. З порядком та умовами надання фінансової послуги в залежності від програми можна ознайомитись у розділі «Житлові програми».

Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.  

Вартість, ціна/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги (програми), наявні та можливі схеми кредитування* Інформація про фінансову послугу (загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат) 

 

1. «Регіональна цільова програма розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2018–2022 роки»:

- Відсоткова ставка: 3% річних сплачується до народження дитини; 0% - якщо у сім’ї є дитина;

- Сума: визначається, виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю (далі - нормативна площа), помноженої на вартість будівництва (придбання) житла за цінами, встановленими відповідно до експертного висновку, що діють на час укладення кредитного договору (далі - розрахункова вартість), та витрат на страхування в період будівництва житла без урахування першого внеску позичальника; - Період кредиту: з моменту зарахування коштів на рахунок Позичальника до повного погашення суми кредиту, максимум на 30 років, але не більше, ніж до досягнення старшим із подружжя пенсійного віку; - Комісія: щокварталу 16% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- Страховка: 1) щороку страхування предмета іпотеки – 0,2% від вартості предмета іпотеки; 2) щороку страхування від нещасного випадку (на весь період дії кредитного договору) – 0,2% від залишку суми кредиту; 3) одноразово страхування відповідальності Позичальника перед третіми особами (Держмолодьжитлом та/або ІваноФранківським регіональним упрвлінням) за несплату основної суми боргу за кредитом (на строк до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта) – 4,4% від суми кредиту;

- Схема погашення кредиту: класика, щоквартальне погашення;

- Штраф за порушення/невиконання умов договору: від 100 гривень до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок порушення;

- Пеня: нараховується у разі невнесення щоквартального платежу до кінця останнього місяця кварталу у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, за кожен день прострочення, яка нараховується на суму невнесених коштів.

2. «Міська цільова програма будівництва (придбання) доступного житла та молодіжного кредитування в місті Івано-Франківську на 2018-2022 роки»:

Відсоткова ставка: 3% річних сплачується до народження дитини; 0% - якщо у сім’ї є дитина;

- Сума: визначається, виходячи з норми 21 кв. метра загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю, помноженої на вартість будівництва (придбання) житла, яка не перевищує опосередкованої вартості його спорудження, що склалася в регіоні відповідно до даних Мінрегіону, та витрат на страхування в період будівництва житла без урахування першого внеску позичальника;

- Період кредиту: з моменту зарахування коштів на рахунок Позичальника до повного погашення суми кредиту, максимум на 30 років, але не більше, ніж до досягнення старшим із подружжя пенсійного віку;

- Комісія: щокварталу 16% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; - Страховка: 1) щороку страхування предмета іпотеки – 0,2% від вартості предмета іпотеки; 2) щороку страхування від нещасного випадку (на весь період дії кредитного договору) – 0,2% від залишку суми кредиту; 3) одноразово страхування відповідальності Позичальника перед третіми особами (Держмолодьжитлом та/або його РУ) за несплату основної суми боргу за кредитом (на строк до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта) – 4,4% від суми кредиту;

- Схема погашення кредиту: класика, щоквартальне погашення; - Штраф за порушення/невиконання умов договору: від 100 гривень до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок порушення; - Пеня: нараховується у разі невнесення щоквартального платежу до кінця останнього місяця кварталу у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, за кожен день прострочення, яка нараховується на суму невнесених коштів. З умовами програм можна ознайомитися в розділі «Житлові програми»

https://if.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/inshi-rehionalni-prohramy

*Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом. 

Детальні умови надання фінансової послуги, загальну суму зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, порядок визначення таких витрат повідомляється клієнту у проекті договору про надання фінансової послуги, та в залежності від обраного клієнтом виду фінансової послуги (програми).

Детальну вартість фінансових послуг можна дізнатись, звернувшись до відповідального працівника регіонального управління. Отримана фізичною особою фінансова послуга не підлягає оподаткуванню.

 

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг 
Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

Спори та скарги за договорами про надання фінансових послуг між споживачем та Івано-Франківським регіональним управлінням Держмолодьжитла вирішуються в позасудовому порядку, шляхом проведення переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється в судовому порядку, встановленому чинним законодавством.

Щодо можливості та порядку позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг - Івано-Франківське регіональне управління Держмолодьжитла здійснює розгляд звернень споживачів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян», перелік контактних даних Івано-Франківського регіонального управління Держмолодьжитла зазначено у розділі «Контакти». 

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадові особи здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, зокрема розглядають звернення споживачів фінансових послуг.

Державне регулювання щодо діяльності Держмолодьжитла у сфері фінансових послуг здійснює Національний банк України:
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: https://bank.gov.ua/

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства.  Гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства, не передбачено.

 

Особа, яка надає фінансові послуги
Найменування Івано-Франківське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» 
Місцезнаходження м. Івано-Франківськ, пл. А. Міцкевича, 8, оф. 14
Контактний телефон /0342/ 53-70-17
Адреса електронної пошти особи

if.09@molod-kredit.gov.ua

Відомості про державну реєстрацію Дата реєстрації: 12.04.2001
Дата запису: 12.04.2001
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію: А00 № 362791
Номер запису в ЄДР: 1 119 105 0001 002530 
 Інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків Зареєстрована як фінансова установа відповідно до Розпорядження Держфінпослуг від 31.05.2007 р. № 7390, реєстраційний номер 16101976 серія та номер свідоцтва ІК № 28, дата видачі свідоцтва 31.05.2007.
Інформація щодо наявності права на надання фінансових послуг

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, видана розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.04.2017р. № 1066

https://if.molod-kredit.gov.ua/pro-rehionalne-upravlinnia/statut-litsenzii-svidotstva

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

Національний банк України
Телефон: 0 800 505 240
Електронна пошта: nbu@bank.gov.ua
Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601
Веб-сайт: https://bank.gov.ua/

Адреса для прийому скарг споживачів фінансових послуг

76018, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 8, оф. 14

if.09@molod-kredit.gov.ua

 

Договір про надання фінансової послуги
Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг 

Клієнт має право відмовитись від договору про надання фінансових послуг в будь-який момент

Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору

 Строк протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору залежить від умов конкретної програми, всі програми містяться за посиланням

https://if.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/inshi-rehionalni-prohramy

Відповідно до п. 5) частини другої статті 3 Закону України "Про споживче кредитування", цей Закон не поширюється на кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом.

Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується) Не застосовується 
Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій Договір може бути розірваний у випадках та у порядку встановленому чинним законодавством України. Для здійснення повного дострокового повернення кредиту позичальник повинен отримати від кредитора розрахунок суми, необхідної для повного дострокового повернення заборгованості на визначену дату. Така сума включає: несплачену суму основного боргу за кредитом, проценти за користування кредитом, нараховані до дати повного повернення кредиту, та інші суми, зобов’язання зі сплати яких виникли у позичальника відповідно до умов договору
Порядок внесення змін та доповнень до договору Внесення змін та доповнень до договору здійснюється шляхом укладення додаткових договорів
Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги Процентна ставка за користування кредитом є фіксованою і не переглядається протягом усього терміну дії договору, крім випадків звільнення споживача від сплати відсотків, передбачених чинним законодавством