Фінансова звітність та Звіт про управління за 2018 рік

1. Форма№1 – Баланс
2. Форма №2 – Фінансові результати
3. Форма №3 – Звіт про рух грошових коштів
4. Форма №4 – Звіт про власний капітал
5. Примітки до річної фінансової звітності
6. Звіт про управління

 

Консолідована фінансова звітність за 2018 рік