Умови отримання

Регіональна цільова програма розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2018-2022 роки

 

        Право на отримання кредиту мають сім'ї та одинокі молоді громадяни, які згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

 • сім'я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;

 • неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 35 років включно має неповнолітніх дітей (дитину);

 • одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно;

 • військовослужбовці-учасники антитерористичної операції та члени їх сімей, а також учасники бойових дій, визначені пунктом 2 "Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року № 413;

 • бійці-добровольці з числа жителів Івано-Франківської області, які перебували чи перебувають у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності держави, але в подальшому не увійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, та яких відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради визнано бійцями-добровольцями АТО.

        Кредит надається молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання) житла за таких умов:

1) перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

2) підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;

3) внесення кандидатом на свій особистий рахунок, відкритий в банку-агенті, з яким Івано-Франківським регіональним управлінням Держмолодь- житла укладено договір про співпрацю, першого внеску в розмірі не менш як 6 відсотків вартості будівництва (придбання) житла.

       Термін повернення кредиту – до 30 років, але не більше ніж до досягнення одним з подружжя пенсійного віку. 

       Нормативна площа, з розрахунку на яку надається кредит, становить 21 кв. м загальної площі на одну особу та додатково 20 кв. м на сім’ю.

       Відсоткова ставка:

 • для позичальників, які не мають дітей – 3% річних;
 • позичальник, який має 1 дитину – звільняється від сплати відсотків за користування кредитом;
 • позичальникові, який має 2 дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом;
 • позичальникові, який має 3 і більше дітей, погашається 50 відсотків суми зобов’язань за кредитом;

       Під час вибору кандидатів у позичальники перевага надається:

 • молодим громадянам, подружжю, в якому чоловік або дружина користуються правом першочергового або позачергового надання житлових приміщень;
 • сім'ям, в яких один з членів сім'ї в поточному році досягає граничного віку, визначеного цим Порядком;
 • неповним сім`ям, в яких мати або батько виховують неповнолітню дитину/дітей;
 • сім`ям, в якій чоловік або дружина є державним службовцем або працівником органу місцевого самоврядування та має стаж роботи не менше 5 років;
 • військовослужбовцям-учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, а також учасникам бойових дій, визначеним пунктом 2 "Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 року № 413;
 • бійцям-добровольцям з числа жителів Івано-Франківської області, які перебували чи перебувають у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності держави, але в подальшому не увійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, та яких відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради визнано бійцями-добровольцями АТО.

 

 

Міська цільова програма будівництва (придбання) доступного житла та молодіжного кредитування в місті Івано-Франківську на 2018-2022 роки передбачає:

 

1.   Право на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (придбання) житла мають молоді сім’ї, в яких чоловік та дружина віком до 35 років включно, одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно, з числа тих, що перебувають на квартирному обліку в місті Івано-Франківську, та є платоспроможними для виконання зобов’язань за кредитом. 

       Кредит надається молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання) житла за таких умов:

 1) перебування кандидата на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

 2) підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;

 3) внесення кандидатом на свій особистий рахунок, відкритий в банку-агенті, з яким Івано-Франківським регіональним управлінням Держмолодь- житла укладено договір про співпрацю, першого внеску в розмірі не менш як 6 відсотків вартості будівництва (придбання) житла.

      Термін повернення кредиту – до 30 років, але не більше ніж до досягнення одним з подружжя пенсійного віку.

      Нормативна площа, з розрахунку на яку надається кредит, становить 21 кв. м загальної площі на одну особу та додатково 20 кв. м на сім’ю.

      Відсоткова ставка:

 •          для позичальників, які не мають дітей – 3% річних;
 •          позичальник, який має 1 дитину – звільняється від сплати відсотків за користування кредитом;
 •          позичальникові, який має 2 дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов’язань за кредитом;
 •          позичальникові, який має 3 і більше дітей, погашається 50 відсотків суми зобов’язань за кредитом.

     Відсотки за користування кредитом не нараховуються:

 •          військовослужбовцям - з початку і до закінчення особливого періоду;
 •          резервістам та військовозобов'язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, на час проходження військової служби.

 

2.   Право на бюджетну підтримку за рахунок коштів міського бюджету на будівництво (придбання) доступного житла мають мешканці міста Івано-Франківська, які перебувають на квартирному обліку в місті Івано-Франківську, середньомісячний грошовий дохід яких (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, відсотки, роялті, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав) разом із доходом членів їх сімей із розрахунку на одну особу не перевищує п’ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у регіоні, розрахованого згідно з даними Держстату.

 

Бюджетна підтримка надається шляхом сплати за рахунок коштів міського бюджету міста Івано-Франківська до 100 % від нормативної вартості житла громадянам, які перебувають на квартирному обліку в місті Івано-Франківську та населених пунктах Івано-Франківської міської ради.

 

При цьому громадянин вносить на свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, кошти в обсязі до 100% вартості нормативної площі доступного житла. Конкретний розмір власного внеску для кожного громадянина (сім’ї) встановлюється Івано-Франківською міською радою та доводиться Івано-Франківському регіональному управлінню Держмолодьжитла письмово.

 

Максимальна площа житла, з розрахунку якої надається державна підтримка, яка становить 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 20 кв. метрів на сім'ю.

 

Об’єктом фінансування є квартири в багатоквартирних житлових будинках, які будуються за програмами забезпечення громадян житлом.

Право на отримання пільгового довготермінового кредиту та право на державну підтримку може бути використано лише один раз. Право вважається використаним з моменту зарахування коштів кредиту/бюджетної підтримки на рахунок громадянина-учасника Програми. Дія Програми не поширюється на громадян, які раніше отримували державну підтримку або пільгові довготермінові кредити за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів. З моменту отримання житла за програмою право на забезпечення громадян житом вважається використаним та вони знімаються з квартирного обліку.