Загальна інформація

Регіональна цільова програма розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 2018-2022 роки

Програма затверджена 08 грудня 2017 року Івано-Франківською обласною радою.

Надання пільгових довготермінових кредитів здійснюватиметься згідно з Порядком надання пільгових пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання) житла за рахунок коштів обласного бюджету.

 

 

 

 

Міська цільова програма будівництва (придбання) доступного житла та молодіжного кредитування в місті Івано-Франківську на 2018-2022 роки

Затверджена 21 червня 2018 року Івано-Франківською міською радою.

Програма передбачає будівництво (придбання) житла за доступними умовами оплати для громадян, які перебувають на квартирному обліку в місті Івано-Франківську як такі, що потребують поліпшення житлових умов шляхом удосконалення механізму пільгового довготермінового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян та механізму бюджетної підтримки будівництва (придбання) доступного житла за рахунок коштів міського бюджету міста Івано-Франківська.

Програму передбачається реалізовувати за такими напрямками:

1. Надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (придбання) житла.

2. Надання безповоротної фінансової допомоги у розмірі до 100 % вартості житла мешканцям міста з числа тих, що перебувають на квартирному обліку в місті Івано-Франківську.